Wici SpynjBob Pantsgwâr
Advertisement

Mae Tentacle Acres yn gymuned gynlluniedig sy'n ymddangos yn "Squidville", lle mae Squidward yn bwriadu symud allan ar ôl i'w dŷ gael ei ddinistrio.

Disgrifiad[]

Mae gan Tentacle Acres adeiladau tŷ sydd wedi'u gwneud yn union o bennau Ynys y Pasg, yn union fel tŷ Squidward ei hun. Dim ond octopysau sy'n union yr un fath â Squidward sy'n cynnwys ei breswylwyr. Mae prif fynedfa Tentacle Acres yn giât ddiogelwch euraidd fawr sy'n cael ei gweithio gan y swyddfa ddiogelwch trwy'r intercom.

Mae Tentacle Acres yn cynnwys ffordd feiciau, archfarchnad, dosbarth dawns, a pharc. Mae gan Tentacle Acres ei heddlu cymunedol ei hun hefyd.

Bywgraffiad[]

Ar ôl i SpongeBob a Patrick ddinistrio tŷ Squidward ar ddamwain, mae Squidward yn esgusodi mai hwn yw'r gwelltyn olaf ac yn penderfynu symud allan o'r dref i beidio â chael eu trafferthu ganddynt, pan fydd yn sydyn yn darganfod ar ei deledu y dylai symud i Tentacle Acres.

Felly, mae Squidward yn symud i Tentacle Acres, lle mae'n darganfod bod gan y gymuned gyfan ei chwaeth ei hun. Mae Squidward yn bwriadu preswylio yn Nhŷ # 304. Tra bod Squidward yn cymryd nap gyda Clary, mae'n derbyn galwad gan SpongeBob sy'n siarad gibberish. Mae Squidward yn gwrthod gwrando ac yn dweud ei fod yn ei hoffi yno.

Y bore wedyn, mae Squidward yn penderfynu mynd ar daith feic i archfarchnad, dosbarth dawns, ac yn ddiweddarach mae'n ymuno â thriawd clarinét. Mae'n gwneud yr un arferion bob yn ail ddiwrnod, nes iddo dyfu teiars. Yn y parc cymunedol, mae Squidward ar fin dod o hyd i rywbeth y gall ei wneud i gael hwyl, nes iddo weld rhywun yn defnyddio chwythwr riff ac yn hongian arwydd "Yn Ôl Pryd bynnag" cyn iddo adael. Mae Squidward yn sleifio i fyny ac yn ei gipio ac yn achosi anhrefn yn y gymuned.

Yn y cyfamser, mae SpongeBob a Patrick yn ymweld â Tentacle Acres. Wrth siarad ar yr intercom, mae Patrick yn anadlu anadl drewllyd o grwyn wystrys wedi'i ffrio drwyddo, gan ei anfon trwy'r swyddfa ddiogelwch. Pan fydd y gwarchodwyr yn cymryd whiff, maent yn llewygu, un ohonynt yn pwyso ei ben yn erbyn botwm agored y giât. Fel SpongeBob a Patrick maen nhw'n gweld dorf ddig o drigolion Tentacle Acres yn erlid Squidward gyda chwythwr riff, nes iddo gael ei gornelu mewn ale. Nid yw SpongeBob a Patrick yn gallu adnabod Squidward ymhlith y dorf, nes bod y Squidward go iawn yn hedfan allan o'r gymuned gyda'r chwythwr riff.

Advertisement