FANDOM


Spongebobs-house
Y tŷ SpynjBob Pantsgwâr yw fel Pinafal, lleoliad 124 Conch Street (124 Stryd y Gragen). Mae gen y Pinafal tri llawr ac mae wedi dodrefnu gyda garej, gardd, cegin ac ystafell fyw (ar y llawr cyntaf), ystafell ymolchi, llyfrgell ac ystafell ymarfer corff (ar yr ail lawr) a'r ystafell wely gyda bwrdd deifio (ar y trydydd llawr). Y tŷ SpynjBob yw wedi bod ei ddinistrio ar lawer o achlysuron:

Ac ati

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.