Wici SpynjBob Pantsgwâr
Advertisement

Ar gael mewn chwe lliw gwahanol

Pretty Patty (Bygyr Tlws) yw'r enw o'r greadigaeth SpynjBob. Roedd y bygyrs yn liwgar achos credodd SpynjBob fod y cwsmeriaid eisiau bwyd ddiddorol ond cawson Sulwyn a Mr Cranci hwyl am ben oddi fe. Sylweddolodd Mr Cranci fod y bygyrs yn syniad da iawn a phrynodd e'r fusnes ond llifodd y byrgyrs y cwsmeriaid ac y cwsmeriaid crac yn erchi eu arian yn ôl.

Advertisement