Wici SpynjBob Pantsgwâr
Advertisement

thumb|302px|Yr hysbyseb americaniadY Chweched Cyfres o SpynjBob Pantsgwâr yw'r y gyfres unig i fod yn cyfieithu yn Gymraeg.

Pennodau[]

Rhif Teitl Saesneg Teitl Cymraeg

Dyddiad Darlleduyn yr UDA

101.1 House Fancy Gwych Gartref 6 Mehefin 2008
101.2 Krabby Road Stryd Grandclyd 3 Mawrth 2008
102.1 Penny Foolish Ceiniog Loyw 7 Mawrth 2008
102.2 Nautical Novice Myfyriwr Morwrol 29 Mawrth 2008
103.1 Spongicus Spynjicus 29 Mawrth 2008
103.2 Suction Cup Symphony Myfyriwr Morwrol 6 Mawrth 2008
104.1 Not Normal Bod yn Normal 4 Mawrth 2008
104.2 Gone

Y Diflaniad Mawr

5 Mawrth 2008
105.1 The Splinter

Y Ddraenen

2 Mehefin 2008
105.2 Slide Whistle Stooges

Pibau Llithro

16 Chwefror 2008
106.1 A Life in a Day

Byw fel Cenwen

4 Mehefin 2008
106.2 Sun Bleached Haul Wun 5 Mehefin 2008
107.1 Giant Squidward Sulwyn Gawr 3 Mehefin 2008
107.2 No Nose Knows

Cwyn Dwyn Trwyn

4 Awst 2008
108.1 Patty Caper

Dwli'r Byrgyrs Cranci

5 Awst 2008
108.2 Plankton's Regular

Cwsmer Al-gi

6 Awst 2008
109.1 Boating Buddies Mets Morio 7 Awst 2008
109.2 The Krabby Kronicle

Cronicl Cranci

8 Awst 2008
110.1 The Slumber Party
Y Parti Sach Gysgu
28 Tachwedd 2008
110.2 Grooming Gary Maldodi Gary 28 Tachwedd 2008
111

SpongeBob SquarePants

vs. the Big One

N/A 17 Ebrill 2009
112.1 Porous Pockets Pelen Hud 18 Tachwedd 2008
112.2 Choir Boys Diwedd y Gan 20 Mawrth 2009
113.1 Krusty Krushers
Y Concwerwyr Cranci
28 Tachwedd 2008
113.2 The Card Y Cerdyn 28 Tachwedd 2008
114.1 Dear Vikings
Annwyl Lychlynwyr
28 Tachwedd 2008
114.2 Ditchin' Ditchin' Mitsho 28 Tachwedd 2008
115.1 Grandpappy the Pirate Tadcu Barflwyd 18 Chwefror 2009
115.2 Cephalopod Lodge
Cyfrinfa Sephalopod


17 Chwefror 2009
116.1 Squid's Visit
Nunman Does Not Like


4 Mehefin 2009
116.2

To SquarePants or Not

to SquarePants

Allan o Siaf 17 Gorffennaf 2009
117.1 Shuffleboarding Gwrthfyrddio 16 Chwefror 2009
117.2 Professor Squidward Yr Athro Sulwyn 19 Chwefror 2009
118.1 Pet or Pests
Pleser neu Boen
18 Mawrth 2009
118.2 Komputer Overload Cythrwfwl Cyfrifiadurol 19 Mawrth 2009
119.1 Gullible Pants Bob yn Ail 5 Mehefin 2009
119.2 Overbooked Dros Bob Man 19 Gorffennaf 2009
120.1 No Hat for Pat Padrig Heb Benwisg 19 Gorffennaf 2009
120.2 Toy Store of Doom Y Siop Deganau Dieflig 17 Mawrth 2009
121.1 Sand Castles in the Sand Cestyll Tywod 16 Mawrth 2009
121.2 Shell Shocked Cregyn yn Cracio 1 Mehefin 2009
122.1 Chum Bucket Supreme N/A 19 Gorffennaf 2009
122.2 Single Cell Anniversary O'r G-Al-on 3 Mehefin 2009
123-124 Truth or Square N/A 6 Tachwedd 2009
125.1 Pineapple Fever Dywmyn Pinafal 2 Mehefin 2009
125.2 Chums Caverns

Ogofeydd yr Abwyd

18 Gorffennaf 2009
126 The Clash of Triton N/A 5 Gorffennaf 2009

Categori:Caridad y moroed

Advertisement